La Maison de Palou

Muriel Claessens

Rue du Petit Sart, 44

1300 Limal

0474/ 659 474

N° entreprise BE 0832 814 581Reglement.
-Het verblijf, de consumpsies en andere prestaties zullen betaald worden op uw vertrek.
-De klant verbindt zich de kamers in perfekt staat vrijtelaten po het end van zijn verblijf en alle eventuele beschadingen te deklareren en te compenseren voor welke hij verantwoordelijk zou kunnen zijn.
-De kinderen zijn op de enigste verantwoordelijkheid van hun ouders.
-Wij wijzen de verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, ongeval of voor alle andere schades aan de wagens.